Styrelse

Copyright 2018

CastrumLinum Management AB

FÖRSTÄRKNING AV ER STYRELSE


Med en bred erfarenhetsbas från logistikbranschen, tung industriell produktion och både inköp och försäljning, personalledning av grupper från 5 till 200, resultatansvar inom verksamheter överstigande en miljard kronor, VD-uppdrag, fusion och förvärv, och ett stort mått av vision och klokskap.


Jag söker spännande verksamheter där jag kan bidra i ert styrelsearbete

Certifierad styrelsemedlem efter examination vid StyrelseAkademien


Genomgått StyrelseAkademiens utbildning "Rätt fokus i styrelsearbetet"