Organisation

Copyright 2018

CastrumLinum Management AB

ORGANISATION


Vet alla var vi är - Vet alla vart vi är på väg - Vet alla hur det gick igår - Vet alla hur de ska bidra idag?

Har ni rätt organisation - Vet organisationen vad den ska göra - Vet organisationen vem som är kund?

Låt CastrumLinum Management AB hjälpa till på vägen mot att räta ut alla dessa frågetecken. Hur det ska göras beror på var ni befinner er på er resa och vilka målen på vägen är.

LEAN MANAGEMENT


Ett starkt verktyg för att skapa en organisation som dels vet vad den ska göra och dels undviker att lägga energi på fel saker, är LEAN. Kanske kan det vara lösningen för er organisation precis som det varit för så många. Låt oss se och i så fall ta de första stegen på den resan.

FÅ DET GJORT


Enligt min erfarenhet vet de flesta chefer och ledningar vad som behöver göras för att skapa de förändringar och den utveckling som de vill ha. Utmaningen ligger i att få det gjort, det vill säga att ta tag i det eller dem som behöver tas tag i och att inte släppa fokus från detta bara för att det är jobbigt eller obekvämt.

INTEGRITET


En djupt rotad egenskap hos mig är min integritet. Den speglas såväl i mitt ledarskap som i mitt sätt att utföra uppdrag. För mig innebär det att mina resonemang är väl sammanhängande, att jag verkar med en hög grad av ärlighet och sanningshalt samt att det jag gör är för verksamhetens bästa. Inte för mitt bästa.