Interim

Copyright 2018

CastrumLinum Management AB

FRAMGÅNGSRIKA UPPDRAG


CHEF PÅ INTERIM BASIS


En interimschef kan gå in för att lösa ett specifikt behov eller en specifik situation, under både längre och kortare tid. Ni är kanske i behov av en förändring eller ett byte av ledarskap. Eller så har ni identifierat att en turn-around är nödvändig för att för verksamheten på fötter.


Se nedan för exempel på uppdrag som genomförts på interim basis.

Roll: logistik- och inköpschef

Uppdrag: överbrygga mellan chefer

Underställda: 30 personer

Uppdragslängd: 3 månader

Ett större, välkänt, svenskt bolag med verksamhet i hela Europa. Under uppdraget rapporterade den europeiska personalen inom logistik, lager och inköp till mig.

Roll: platschef

Uppdrag: turn-around

Underställda: 60 personer

Uppdragslängd: 2 år

Säkerställande av resultat mot budget genom turn-around av industriell verksamhet med en omsättning av 350 Mkr. Underställd personal var inom sälj, administration och produktion.

Roll: platschef och LEAN-coach

Uppdrag: säkerställa resultat, införa LEAN

Underställda: 20 personer på två anläggningar

Uppdragslängd: 8 månader

Rekrytera ny produktionsansvarig och säkerställa lönsamhet och effektivitet till dennes introduktion. Införande av LEAN som redskap för verksamhetens styrning och ledning.